Ważne komunikaty

 

W naszym gimnazjum...

...dużą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły. Poprzez różnego typu działania przedstawiamy młodzieży i rodzicom zagrożenia związane między innymi
z uzależnieniami. W razie trudności w rozwiązywaniu problemów, zarówno uczniom jak i rodzicom, pomocą służą wychowawcy, pedagog i psycholog szkolny.

Pomagamy uczniom z trudnościami w nauce poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych
oraz rozwijać ich talenty i zainteresowania prowadząc koła zainteresowań.
Szkoła uczestniczy także w Projekcie Europejskim "Nowa jakość edukacji, mającym
na celu podniesienie jakości nauczania w zakresie przedmiotów humanistycznych i języków obcych, oraz poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

W szkole organizowane są również różnego typu konkursy edukacyjne jak i rozrywkowe. Przygotowywane są różnorodne imprezy, w głównej mierze przez prężnie działający Samorząd Uczniowski.


Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2014!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!

Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" www.ps.org.pl

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" przekazało w ramach Akcji
"1% dla mojej szkoły"
dotację w kwocie 2.420,20 zł. Została ona wykorzystana na zakup dwóch projektorów.

 

Nasi przyjaciele

Akcje

 

 

 

DLAKANDYDATA

 

 

 
 

 

 

 

UCZEŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

DLA RODZICA